Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ingår, som i alla bilförsäkringar, i en veteranbilsförsäkring. Momentet trafikförsäkring är först och främst inte till för att ge det försäkrade fordonet försäkringsskydd. Trafikförsäkringen skyddar allt som det försäkrade fordonet skulle kunna ta sönder eller skada – fordon, fastigheter, ägodelar såväl som personer. Systemet med att ha en försäkring på sitt fordon som skyddar alla andra är smart på det sättet att då har alla som finns ute i trafiken ”råd” att orsaka en olycka. För olyckor kostar pengar, mycket pengar. Trafikförsäkringen går in och täcker skador som har orsakats, både på egendom och på personer.

Lag på trafikförsäkring

Din trafikförsäkring ersätter alla som drabbats av dina illdåd.

En trafikförsäkring ersätter alla drabbade vid en seriekrock

I och med detta system med att alla fordon som trafikerar våra vägar har en försäkring som skyddar resterande trafikanter så måste denna försäkring vara obligatorisk. Hade inte alla fordon haft en trafikförsäkring som täckte upp vid skada så hade inte systemet fungerat. därför är det lag på att alla fordon med motor ute i trafiken ska ha en trafikförsäkring. Detta är fordon som traktorer, mopeder, bilar, motorcyklar och då även veteranbilar. Även veteranbilar kan förstås orsaka en trafikolycka. Liknande system finns i andra länder, systemet har visat sig fungera väldigt bra. Skulle man bruka, räcker att bara ha en påställd, sin bil i trafik utan att ha den trafikförsäkrad så kommer man att få en straffavgift från TFF(Trafikförsäkringsföreningen) som är väldidgt dyr – flera hundra kronor om dagen. Anledningen till detta är för att man är försäkrad hos dem om man inte har valt någon specifik trafikförsäkring. Trafikförsäkringsföreningen består av alla försäkringsbolag i Sverige som erbjuder trafikförsäkringar. Att denna säkerhetsanordning finns är för att en olycka kan bli astronomiskt dyr, skulle man som enskild person stå för kostnaden skulle man aldrig komma på fötter igen. Det kan handla om summor i 100-tals-miljoner-klassen.

Trafikförsäkringen ersätter allt du orsakar

Skulle du vara vållande till en trafikolycka, stor eller liten, så går ditt fordons trafikförsäkring in och ger ersättning för skadorna. Olyckor det kan röra sig om är allt från enklare parkeringskador – tänk dig att du råkar smälla upp dörren i sidan på en annan bil, trafikförsäkringen ger ersättning. Detta är en väldigt liten skada som försäkringsbolaget betalar ut pengar för. Trafikförsäkringen kickar förstås också in vid betydligt större skador som du har orsakat. Det är faktiskt så att i lagen så står det att en trafikförsäkring ska betala ut upp till 300 miljoner kronor. Detta för att olyckor kan vara väldigt kostsamma. Det är alltid det vållande fordonets trafikförsäkring som betalar ut pengar till alla inblandade. Skulle du då orsaka en seriekrock med både fordons – och personskador så kan det lätt rulla iväg med pengar.

Vagnskadeförsäkring krävs

Om du är vållande till en olycka där även din bil skadas och du endast har en trafikförsäkring så kommer du inte att få någon ersättning för att laga din bil. Har du t.ex. kör in i någon annan så kommer din försäkring att ge ersättning till den andre parten så att denne kan laga skadorna du har orsakat. Ska du få ut någon ersättning för att laga din bil så måste du ha en vagnskadeförsäkring, en helförsäkring helt enkelt, på din bil. Skulle du själv, eller någon passagerare i din bil däremot skadas i olyckan så betalar ditt fordons försäkring pengar för att ersätta detta. Det kan röra sig om allt från transport till sjukhus till medicin och vård – dvs. alla kostnader som har uppkommit pga. personskadan som uppkom vid olyckstillfället.

Försäkringsbolagens skyldigheter

I och med att det är en väldigt stark lag på att alla fordon måste ha en trafikförsäkring så är det så att denna lag även säger att försäkringsbolag är skyldiga att ge alla som eferfrågar det en försäkring. Detta gäller även fordon som är olagliga att framföra på allmän väg. Trimmade mopeder, obesiktigade fordon, fordon med körförbud etc.