Bilskatt

En veteranbil är inte skattepliktig i Sverige. Som veteranbil klassas bilar som är trettio år eller äldre, det är från fordonsåret man räknar. Även andra fordon som är äldre än 30 år är helt befriade från skatt. dvs. veteranmotorcyklar, veterantraktorer, veteranlastbilar mm. Att denna grupp av fordon har blivit skattebefriade beror på att de inte förmodas användas i samma utsträckning som vanliga bruksbilar. Dessa veteranfordon antas alltså inte slita på våra vägbanor så pass mycket att en speciell skatt kan motiveras. För det är egentligen därför bilskatten finns från första början, för att finansiera underhållet av våra vägar och broar. Principen för hur bilskatt tas ut går alltså ut på att försöka räkna ut hur pass mycket ett fordon används, och med detta hur pass mycket det uppskattas slita på vägarna. Det här är förstås helt omöjligt att räkna på, men följer man logiken fordon så bör ett fordon som används mindre än ett annat slita mindre på vägbanorna, och därmed behöva betala mindre i bilskatt.

Undantag i bilskatt

Bilskatt betalas inte för veteranbilar och en del andra fordon

Spara många guldpengar på bilskatt

Som tidigare nämnts så är veteranbilar helt befriade från att betala bilskatt. Det finns även andra fordon och fordonsklasser som är befriade från denna bilskatt. Detta är fordon som personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som ej används i yrkesmässig trafik men som nämns i yrkestrafiklagen 1998:490. Många av de fordon som nämns där är fordon som har fått särskilda tillstånd till att slippa bilskatt, det kan till exempel vara bussar som går i linjetrafik och andra fordon som anses vara allmänheten till nytta. Fordon som bara är inregistrerade en kortare presiod är inte heller skyldig att betala bilskatt.

Fordon undantagna bilskatt

 • Motorredskap, högst 2 tons tjänstevikt(skogsmaskiner etc)
 • Släpvagnar med högst totalvikt på 750kg
 • Räddningsfordon som ansökt, och blivit beviljade, om att bli undantagna bilskatt
 • Påhängsvagnar var skattevikt överstiger 3 000kg, som bara dras av dieseldrivna- bilar, lastbilar, bussar eller terminaltraktorer.
 • Det finns även ett par andra fordon som är undantagna bilskatten. Det mesta handlar dock om undantag i fordonskattslagen.

Tidsbunden skattebefrielser

Vissa fordon som köps nya idag kan komma med ett par års skattebefrielse då de har vissa egenskaper som premieras. Då handlar det förstås främst om bilar och andra fordon som anses vara snällare mot miljön än vad andra fordon anses vara. De så kallade miljöbilarna kan bli undantagna att betala bilskatt i ett par år efter att bilen har inköpts.

När ska bilskatten betalas

När just din bilskatt ska betalas beror på vilken siffra du har som sista i ditt registreringsnummer. Se nedan för vilken månad just din skatt ska vara betalad

 • 0 mars
 • 1 april
 • 2 maj
 • 3 juni
 • 4 augusti
 • 5 oktober
 • 6 november
 • 7 december
 • 8 januari
 • 9 februari

Dessa är månaderna då din skatt ska vara betalad när du har respektive slutsiffra i registreringsnumret. Den sista i månaden ska skatten vara bokförd och finnas transportstyrelsen tillhanda.

Bilskattemärket finns inte längre

För ett par år sedan försvann det s.k skattemärket från våra registreringsskyltar. Detta märke fick man skickat till sig när man hade betalat sin skatt. Det var kodat i olika färger för olika registreringsnummer, enligt ovan tabell, för att det lätt skulle gå att se på märket om fordonet hade betalat sin fordonsskatt för nuvarande period. När bilskattemärket först skulle tas bort så var många kritiska till detta tilltag, men nu några år senare har ingen märkt särskilt mycket förändring – ett par miljoner sparas årligen i sparade tillverknings- och administrativa kostnader som uppkom pga. bilskattemärket. Nu finns alla bilar registrerade i en stor databas, där det snabbt går att göra slagningar för att se om fordonet har betalat sin bilskatt. Med tekniken som finns idag kan polisen som ska kontrollera skatten göra en slagning direkt från sin radiobil och snabbt se om bilen har betalad bilskatt. Nästan lika snabbt som metoden med bilskattemärket.

Vem ska betala bilskatten vid ägarskifte

Om det skulle vara så att ett fordon byter ägare precis när bilskatten för fordonet ska vara transportstyrelsen tillhanda så kommer den som stod som ägare för fordonet vid månadens början att bli krävd på bilskatten. Låt oss anta att en bil har registreringsnummer abc 000, det slutar på 0 – skatten ska alltså vara betalad den sista mars. Bilen byter ägare mitt i mars men säljaren har inte betalat skatt för fordonet – ägarskifte, med alla papper och dyl. går igenom innan den siste mars. När månaden sen tar slut så är det säljaren som kommer att få hem papper med krav om betalning av bilskatt.