Veteranbilsförsäkring

Äger du en veteranbil så bör du ha en veteranbilsförsäkring på denna. En veteranbilsförsäkring ger bilen ett precis lika bra skydd som en vanlig bilförsäkring, men du har chansen att komma undan till bara en bråkdel av priset. En veteranbilsförsäkring kan antingen vara en helförsäkring, alltså innehålla vagnskadeförsäkring. Vara en halvförsäkring, eller bara vara en trafikförsäkring.

  • Trafikförsäkring
  • Delkasko/Halvförsäkring
  • Vagnskadeförsäkring/Helförsäkring

Krav för veteranbilsförsäkring

För att du ska för teckna en veteranbilsförsäkring på din bil krävs det att en del kriterier är uppfyllda. De här kraven kan skilja sig åt lite från försäkringsbolag till försäkringsbolag, men grunden ser ut ungefär likadant. Bilen måste vara klassad som veteranbil, dvs. den ska vara minst 30 år gammal, när en bil är 30 år gammal klassas den som veteranbil i Sverige, det innebär också att den blir skattebefriad. Ett annat krav som försäkringsbolagen kan ställa är att den bara får gå ett visst antal mil varje år, runt 1 000 mil är rätt vanligt. Man får inte använda veteranbilen som bruksbil, du får alltså inte använda den dagligen till och från jobbet. Det kan också finnas krav på att veteranbilen måste stå i garage, ha ett extra rattlås, och vara utrustad med en brandspruta för att få ha en veteranbilsförsäkring.

Trafikförsäkring ett måste

Veteranbil med veteranbilsförsäkring

Veteranbil

Precis som i en vanlig bilförsäkring så måste det minst vara en trafikförsäkring. Detta då det är lag på att alla motordrivna fordon som är i trafiken måste vara trafikförsäkrade – ifall de skulle orsaka en olycka så betalar denna trafikförsäkring för skadorna. Om du sen vill bättra på skyddet med en större försäkring så går det bra. Att uppgradera försäkringen på din bil till en halvförsäkring kan vara en god idé då halvförsäkringen innehåller flera delar som ger ett bra försäkringsskydd. Då många veteranbilar kan vara dyrbara och attraktiva är det av stor vikt att ha den stöldförsäkrad. Det och att gamla bilar inte har särksilt väl utvecklade säkerhetssystem – vilket för dem till lätta byten för tjuven – gör att en stöldförsäkring nästan är ett måste på en veteranbil. Andra saker som är bra att försäkra sig mot är givetvis brandskador och glasskador. Alla dessa försäkringar ingår i en halvförsäkring, vilken inte brukar kosta så mycket. Så du kan få en billiga veteranbilsförsäkring med ett fullgott försäkringsskydd mot yttre händelser.

Vagnskadeförsäkring – Helförsäkring

Du kommer att behöva ha din veteranbil heltförsäkrad för att kunna få ersättning ifall du är vållande till en olycka eller är med i en singelolycka. Även om din bil skulle bli saboterad på något sätt så krävs en vagnskadeförsäkring för att ersätta skadorna. Det enda extra moment som skiljer en halvförsäkring från en helförsäkring är momentet vagnskada. Hur mycket detta moment kommer att kosta beror väldigt mycket på hur mycket veteranbilen är värderad till. Dyr veteranbil är lika med dyr helförsäkring och en billig veteranbil är lika med en billig helförsäkring. Värderingen kan gå till på det sättet att försäkringsbolaget ber dig skicka in bilder på din bil innan försäkringen tecknas. Är det en väldigt dyr och exklusiv veteranbil kan de vilja komma ut och värdera den själva.

Avställningsförsäkring

Det är vanligt att man bara använder sin veteranbil under sommarhalvåret och har den avställd under vinterhalvåret. Vad man kan göra då är att bara ha den avställdsförsäkrad under tiden den inte går på vägarna. Med det menas att man plockar bort trafikförsäkringen under tiden veteranbilen är avställd. Bilen har fortfarande fyllt försäkringsskydd för de övriga moment som ingår i försäkringen, bara det att man inte behöver betala någon för någon trafikförsäkring då bilen inte är i trafik.

Entusiastförsäkring

Det finns en del bolag som väljer att kalla denna typ av försäkring för entusiastförsäkring istället för veteranbilsförsäkring. Dock så kan en entusiastförsäkring ha lite lägre krav för att få tecknas på en bil. t.ex. att den bara behöver vara 20 år gammal. En entusiastförsäkring brukar också kunna tecknas på andra fordon som är lite speciella. T.ex. egenbyggda fordon. Kraven brukar vara att entusiastförsäkrade fordon ej används vintertid och att de alltid står i garage.